..voor bloemetjes en bijtjes..

Arista Bee Research en Buckfastimkers.nl gaan samenwerken. 

De Stichting Arista Bee Research is opgericht om een gezondere, Varroaresistente honingbij te telen in samenwerking met imkers, instituten, universiteiten en andere belanghebbenden. 

De Stichting organiseert, neemt deel aan en werkt samen in een Varroaresistentie-teeltprogramma met toonaangevende instituten en universiteiten wereldwijd.


Komend jaar gaan wij deelnemen in het Varroaresistentie-teeltprogramma van Arista Bee Research.

Bestaande teeltlijnen uit ons selectie teeltprogramma worden ingezet om de door Arista gevalideerde Varroa resistente teeltlijnen uit te breiden.

Waarom VSH selectie?

(VSH = Varroa Sensitive Hygiene)

10 jaar Arista Bee Research: 

Na 10 jaar VSH selectie door Arista Bee Research en de aangesloten imkers is de behandeling van de volken tegen de Varroa mijt niet meer nodig.

De volken komen in maart zonder bestrijding groter de winter uit dan ze op 1 oktober de winter in gingen. De wintersterfte is bij de hoog VSH volken gedaald naar minder dan 5%.

Er is een grote behoefte aan spreiding van teeltlijnen voor verdere VSH selectie. Wij hopen daar aan bij te kunnen dragen. 

Het is monnikenwerk en er gaat veel tijd in zitten maar het is de enige weg naar Varroa resistente volken. 

Het huidige bestrijden van de Varroa met de bijhorende onzekerheden blijft dweilen met de kraan open. 

40 jaar Varroa.. De Varroamijt is inmiddels 40 jaar een plaag in bijenvolken.

Bestrijden van de parasiet is slechts een tijdelijke oplossing. 

De werkelijke oplossing is Varroa bestendig Imkeren. Wat houdt dat in?


De Varroamijtziekte (varroatose) bij bijen wordt veroorzaakt door de Varroamijt (Varroa destructor). Deze invasive exoot is een grote bedreiging voor de Europese honingbij. De aanwezigheid van de mijt in bijenvolken zorgt voor een enorme druk op de gezondheid van bijenvolken en op het voortbestaan van de honingbij. De mijten verspreiden virussen in het volk waardoor de volken ziek worden, bezwijken of verzwakken. De laatste 40 jaar hebben imkers zich vooral bezig gehouden met de bestrijding van de Varroamijt in de volken. Door in het volk de Varroa te bestrijden wordt de populatie mijten verkleind, echter de virussen blijven. De Varroa mijten die de behandeling overleven gaan de populatie weer opbouwen evenals de virusdruk. Ook komen met de haalbijen weer nieuwe mijten in het volk. Bestrijding van de mijten is daarom slechts een tijdelijke oplossing. 


De laatste jaren gaan steeds meer imkers over tot selectie van Varroa resistente volken-koninginnen. Van deze gezonde volken worden koninginnen geteeld om daarmee de weerbaarheid van de bijenvolken tegen de Varroamijt te vergroten. De werkbijen van deze volken zijn in staat om de Varroa mijten in het broed te ruiken waarna dit broed wordt opgeruimd. De voortplanting van de mijten wordt daarmee verhinderd.


Op de lange termijn is selectie en de teelt van koninginnen een bewezen methode om de bijenvolken gezond te houden. 

Naast de teelt van koninginnen is ook de vermeerdering van volken dus eigenlijk het maken van jonge volken met geselecteerde geteelde koninginnen belangrijk. De jonge volken zijn weerbaarder tegen virussen omdat de populatie mijten in de jonge volken kleiner is dan bij oude volken.


De Varroamijt geeft veel meer schade aan de volken dan gedacht wordt. Een grote wintersterfte van bijenvolken is slechts een eerste indicatie, de schade door het seizoen heen met zwakke volken die blijvend ziek zijn wordt vaak onvoldoende gezien🐝

Wetenschap of praktijk? De kwaliteit van teeltkoninginnen laat in de praktijk vaak andere resultaten zien na testen dan je zou verwachten. In theorie klopt het dat een teeltlijn goede eigenschappen heeft. Echter in de praktijk wordt een nieuwe teeltkoningin altijd eerst uitvoerig getest.


Als er 5 koninginnen (zusters van de zelfde teeltlijn) aangepaard terugkomen van een bevruchtingsstation dan zijn ze kwalitatief niet gelijk. Dat heeft mogelijk te maken met de complexe genetica. Na aanparing van de koninginnen op een bevruchtingsstation is het altijd nodig om een koningin verder te testen voordat ze ingezet kan worden als teeltkoningin. Nadat een koningin is ondergebracht in een jong volk wordt ze de eerste maanden beoordeeld op haar broedkwaliteit. Na een goede uitwintering telen we een serie na van de nieuwe koningin om verder te testen op o.a zachtaardigheid en haaldrift. De dochters van de koningin (F1) krijgen een jong volk welke het eerste jaar uitgroeit naar een volwaardig volk. Pas het opvolgende voorjaar na uitwintering van deze F1 volken zijn de resultaten goed zichtbaar. Het duurt dus minimaal 2 seizoenen voordat een teeltkoningin volledig op haar kwaliteit beoordeeld kan worden. Als de teeltkoningin op alle punten een voldoende heeft gehaald dan kan ze ingezet worden als volwaardige teeltkoningin. Het is een langdurig proces van testen, daarom zijn goede teeltkoninginnen zo waardevol🐝

5 augustus: de komende weken wordt een aantal jonge volken op zesraams kastjes verenigd met volken waarvan de koningin vervangen moet worden en waarbij het volk nog wat extra versterking nodig heeft.

Het teeltseizoen is heel succesvol geweest🐝

10 juli: de eerste lindehoning van het seizoen is geslingerd. Het is mooi lichte honing, uitmuntend van smaak en kwaliteit. Het vochtgehalte is nog geen 18% hetgeen heel laag is voor lindehoning welke gehaald is bij een hoge luchtvochtigheid🐝


4 juli: de bijen hebben enorm gevlogen op de Linde🐝


2 juli: de teelt en vermeerdering loopt op schema. Voor volgend jaar kunnen we voldoende jonge gezonde volken inzetten met een koningin van 2023🐝

Bokken maken

We hebben besloten om alle volken op de buitenstanden op bokken te zetten. De voordelen zijn legio, bijvoorbeeld de stormbestendigheid. Maar ook het werken in de bijen op stahoogte is ideaal. Door de bijenstand ruim op te zetten is het mogelijke om vanaf de zijkant in de volken te werken. Dat geeft meer controle mogelijkheden bij het werken in de volken🐝

Verjonging: verjonging van onze bijenstand wordt steeds belangrijker. Jong opgezette volken zijn beter bestand tegen de door Varroa overgebrachte virussen. Vandaar dat we veel jonge volken opzetten welke het volgend seizoen ingezet worden als hoofdvolken.


De jonge volken worden schoon opgezet op zoveel mogelijk nieuw uitgebouwde ramen. Volken die voor de langste dag (21 juni) zijn opgezet groeien nog het zelfde seizoen uit tot prachtige wintervolken🐝